Informatii generale
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal in contextul utilizarii paginii de internet www.bruny.ro (in continuare „site”). Vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protectia datelor” sau „GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Cine suntem si cum ne puteti contacta
Bruny Toys este denumirea comerciala a SC BRUNY TOYS SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Piata Natiunile Unite, Nr. 3-5, Sector 4, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/23593/2023, cod unic de inregistrare fiscala 49256096 (in continuare „Bruny Toys” sau „noi”). In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

Intrucat suntem intotdeauna deschisi sa aflam opiniile dvs, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, va rugam sa ne contactati la adresa de email contact@bruny.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Daca sunteti client al site-ului, Bruny Toys va prelucra datele dvs cu caracter personal cum ar fi nume, prenume, telefon, adresa de email, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu comportamentul / preferintele / obisnuintele dvs in cadrul site-ului), precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

Daca sunteti vizitator al site-ului, Bruny Toys va prelucra datele dvs cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest mod.

Scopurile si temeiurile prelucrarii
Daca sunteti client al site-ului, Bruny Toys prelucreaza datele dvs cu caracter personal astfel:

1. Pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dvs si Bruny Toys, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dvs asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc. Prelucrarea datelor dvs in acest scop are la baza contractul incheiat intre dvs si Bruny Toys, definit in cuprinsul Termenilor si conditiilor. Furnizarea datelor dvs cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dvs si Bruny Toys.

2. Pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Bruny Toys in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale, iar furnizarea datelor dvs in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Bruny Toys de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

3. Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (email, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Bruny Toys prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la baza consimtamantul dvs, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui email / sms continand comunicari comerciale. Furnizarea datelor dvs in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dvs in acest scop nu va avea urmari negative pentru dvs.

4. In scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare al site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatirii experientei oferite pe site. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la baza interesul legitim al Bruny Toys de a imbunatati permanent experienta clientilor pe site. Furnizarea datelor dvs in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dvs.

Daca sunteti vizitator al site-ului, Bruny Toys prelucreaza datele dvs cu caracter personal astfel:

1. Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (email, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Bruny Toys prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la baza consimtamantul dvs, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui email / sms continand comunicari comerciale. Furnizarea datelor dvs in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dvs in acest scop nu va avea urmari negative pentru dvs.

2. Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dvs oferita pe site. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la baza interesul legitim al Bruny Toys de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii. Furnizarea datelor dvs in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dvs.

Durata de prelucrare a datelor
Bruny Toys va prelucra datele dvs cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dvs pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Bruny Toys. De exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la sectiunea „Drepturile de care beneficiati”. In cazul in care solicitati stergerea contului, iar pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Bruny Toys va inceta prelucrarea datelor dvs cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de Bruny Toys pe baza consimtamantului exprimat de catre dvs inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Bruny Toys poate dezvalui datele dvs catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Bruny Toys in desfasurarea activitatii prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat sau furnizori de servicii IT) sau catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului
 • Pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing in conditiile si limitele prevazute de lege
 • Atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege
 • Pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • Pentru efectuarea analizei datelor, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate sau dezvoltarea caracteristicilor de siguranta
 • In situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Bruny Toys prin intermediul site-ului

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre Bruny Toys pot fi transferate in afara Romaniei doar catre state din Uniunea Europeana.

Drepturile de care beneficiati
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare a datelor efectuate de catre Bruny Toys, conform celor descrise in prezentul document.

2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Bruny Toys cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor.

3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea de catre Bruny Toys a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea / completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

4. Dreptul la stergerea datelor in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • In cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 • In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze
 • In cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • In cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul

Este posibil ca in urma solicitarii de stergere a datelor, Bruny Toys sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

 • Persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • Persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Bruny Toys catre alt operator de date in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

7. Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:

In orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Bruny Toys sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Bruny Toys poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

In orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

9. Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email contact@bruny.ro